Cách tham gia lưu thông sử dụng mã QR từ 1/10

Cách tham gia lưu thông sử dụng mã QR từ 1/10
TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới từ 1/10 tới đây và việc lưu thông của người dân đang được quan tâm nhiều nhất. Với việc ứng dụng PC-Covid vẫn còn đang trong quá trình đồng bộ, người dân sẽ sử dụng mã QR từ ứng dụng Y Tế HCM và VNEID.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Covid 19

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM