Khi phát hiện ID Apple bị đăng nhập ở nơi khác, bạn cần phải làm gì?

Khi phát hiện ID Apple bị đăng nhập ở nơi khác, bạn cần phải làm gì?
Tài khoản ID Apple có ý nghĩa rất quan trọng của người dùng thiết bị Apple. Khi ai đó có tài khoản ID Apple của bạn đồng nghĩa với việc các thiết bị và dịch vụ Apple của bạn đều sẽ bị kiểm soát.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM