Cách ẩn địa chỉ IP trên iPhone bằng iCloud Private Relay của iOS 15

Cách ẩn địa chỉ IP trên iPhone bằng iCloud Private Relay của iOS 15
Trên iOS 15, Apple đã bổ sung iCloud Private Relay, hỗ trợ ẩn địa chỉ IP trên iPhone để duyệt web an toàn hơn. Sau đây là cách ẩn địa chỉ IP trên iPhone với Private Relay trên iOS 15...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM