Cách khắc phục lỗi 1132 trên Zoom để bạn sử dụng trơn tru hơn

Cách khắc phục lỗi 1132 trên Zoom để bạn sử dụng trơn tru hơn
Phần mềm Zoom nổi lên như một trong những phần mềm cho phép học và họp trên nền tảng online, tuy nhiên phần mềm vẫn còn lỗi và nếu bạn không biết cách khắc phục thì sẽ gây ảnh hưởng đến việc học hay là công việc của bạn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM