Mách bạn mẹo sửa lỗi 0x81000036 khi sao lưu Windows 11

Mách bạn mẹo sửa lỗi 0x81000036 khi sao lưu Windows 11
Nhiều người dùng Windows cho biết gặp thông báo lỗi với mã 0x81000036 khi khôi phục hệ thống về điểm khôi phục trước đó. Nếu bạn là một trong số đó thì dưới đây là cách giải quyết vấn đề.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM