Mẹo sửa lỗi màn hình “Getting Windows Ready”trên Windows 10

Mẹo sửa lỗi màn hình “Getting Windows Ready”trên Windows 10
Máy tính của bạn bị kẹt với màn hình “Getting Windows Ready” mà không thể truy cập hệ thống? Dưới đây là những cách nhác nhau để giải quyết vấn đề.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM