Cách làm thủ tục chuyển nơi nhận lương hưu online trên ứng dụng VssID

Cách làm thủ tục chuyển nơi nhận lương hưu online trên ứng dụng VssID
Bạn có thể làm thủ tục chuyển nơi nhận lương hưu và hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng online trên VssID sau khi chuyển đến nơi cư trú mới. Sau đây là cách chuyển nơi nhận lương hưu online...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM