Cách bỏ quan tâm hàng loạt các Official Account không cần thiết trên Zalo của bạn

Cách bỏ quan tâm hàng loạt các Official Account không cần thiết trên Zalo của bạn
Các tài khoản Official Account (OA) là những tài khoản của cộng đồng hay các doanh nghiệp trên Zalo nhằm gửi thông tin bạn có thể đang quan tâm để tăng tương tác giữa người dùng và các trang thông tin đó.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM