Firewall và Antivirus: Sự khác biệt là gì và có cần cả hai không?

Firewall và Antivirus: Sự khác biệt là gì và có cần cả hai không?
Bạn đã nghe nói nhiều đến phần mềm chống virus và tường lửa. Nhưng mỗi phần mềm có chức năng gì và liệu hệ thống có an toàn khi chỉ sử dụng một trong hai giải pháp bảo vệ này?
PLC:
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM