Chi tiết cách dùng app VNEID để khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa

Chi tiết cách dùng app VNEID để khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa
VNEID là một ứng dụng được giới thiệu bởi Công an và Bộ Y tế, nó được triển khai để người dân có thể cập nhật đầy đủ thông tin. Khi đó, ứng dụng này sẽ giống như Thẻ thông hành.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM