Liệu có cách nào để xem người xem mục đáng chú ý của bạn trên Facebook?

Liệu có cách nào để xem người xem mục đáng chú ý của bạn trên Facebook?
Mục đáng chú ý hay ảnh nổi bật là một tính năng khá thú vị của Facebook, giúp cho người dùng có thể thêm những bức ảnh hoặc video nổi bật nhất của mình để người khác truy cập vào trang cá nhân có thể thấy được. Bạn cũng có thể xem được số người xem mục đáng chú ý trên Facebook.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM