Chi tiết cách sửa lỗi video bị lag trong PowerPoint

Chi tiết cách sửa lỗi video bị lag trong PowerPoint
Bạn có một bản trình chiếu PowerPoint (PPT) với một hoặc nhiều video được nhúng vào, nhưng khi trình chiếu video bị lag, trễ hoặc liên tục treo? Trong trường hợp đó hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây của để giải quyết.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM