Những thông tin hữu ích về XAMPP và cách sử dụng nó hiệu quả

Cài đặt XAMPP trên thiết bị Windows không hề dễ dàng nhưng một khi đã chạy, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể khi cần chạy WordPress trực tiếp trên máy tính.

Tạo môi trường localhost là một trong những nhân tố cần thiết để chạy WordPress. Khi chạy localhost, trang của bạn sẽ chạy nhanh hơn và hệ thống cũng bảo mật hơn. Nó cũng cung cấp một môi trường thử nghiệm lý tưởng trên máy tính, giúp bạn tránh xa những cặp mắt tò mò hoặc hacker.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về XAMPP và cách sử dụng nó hiệu quả.

XAMPP là gì?

XAMPP là cách viết tắt của Cross-platform (X) , Apache, MySQL, PHP, Perl. Nó là giải pháp tạo web server thử nghiệm chương trình trên máy tính đơn giản và gọn nhẹ.

Do tính chất đa nền tảng, ngoài Windows, XAMPP chạy trên cả Mac, Linux. Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào cách thiết lập XAMPP trên Windows 10.

WordPress không phải ứng dụng độc lập và cần phần mềm server để chạy. XAMPP cung cấp môi trường chạy trực tiếp trên máy tính cho WordPress.

Cài đặt XAMPP

File XAMPP nặng khoảng 109 MB. Download XAMPP, rồi khởi động trình cài đặt.

Trong quá trình cài đặt, bạn có thể nhận những cảnh báo như xác nhận cài đặt hay nên cài phần mềm chống virus. Hãy click Yes để tiếp tục cài đặt.

Giống như mọi phần mềm khác, XAMPP sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt cho bạn. Click Next.

Những thông tin hữu ích về XAMPP và cách sử dụng nó hiệu quả

Ở cửa sổ tiếp theo, XAMPP sẽ hỏi bạn muốn cài và bỏ thành phần nào. Một số tùy chọn cần thiết để chạy phần mềm như Apache, PHP sẽ tự động được cài đặt. Vì thế, chúng được đổ màu xám nên bạn không thể chọn chúng.

Để chạy WordPress trong môi trường localhost, bạn hãy tích MySQL, phpMyAdmin và bỏ tích những tùy chọn còn lại.

Tiếp theo, hãy chọn thư mục muốn cài XAMPP trên máy tính. Bài viết này tạo một thư mục mới trong C:Program FilesXAMPP.

Ở cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ được hỏi có muốn cài Bitnami cho XAMPP - Thành phần này cung cấp các công cụ miễn phí để cài WordPress, Drupal, và Joomla.

Vì bài viết này cài đặt WordPress theo cách thủ công nên không cần tới những công cụ miễn phí này, hãy bỏ tích “Learn more about Bitnami for XAMPP”, rồi click Next.

Sau khi thực hiện hết tất cả các bước ban đầu, XAMPP cuối cùng đã sẵn sàng cài đặt. Click Next.

Sau khi cài, phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn bật XAMPP Control Panel (cung cấp giao diện chạy môi trường localhost) hay không. Đánh dấu tùy chọn này và nhấn Finish.

Control Panel sẽ tự động mở nhưng nếu bỏ tích tùy chọn này ở cửa sổ trước, bạn có thể tới thư mục XAMPP trên máy tính để mở XAMPP Control Panel.

Nếu quá trình cài đặt diễn ra thuận lợi, mọi thứ chạy mượt mà, bảng điều khiển sẽ mở với các bản cập nhật có chữ đen và xanh ở bên dưới. Nhưng nếu phát sinh lỗi…

Bạn sẽ thấy dòng chữ màu đỏ. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, nó giống như một xung đột cổng thôi.

Sửa lỗi cổng

Lý do chính khiến XAMPP phát sinh lỗi là do chương trình khác trên máy tính dùng cổng 80 hoặc 443 - cổng Apache và MySQL cần để chạy.

Nếu sử dụng Windows 10, World Wide Web Publishing Service có thể sử dụng cổng 80. Chương trình này dành cho Internet Information Services (IIS) for Windows Server (đã được cài đặt trước). Nếu bạn không dùng nó, có thể dừng chạy hoặc xóa dịch vụ này trên thiết bị.

Để dừng dịch vụ này, hãy làm theo những bước sau:

 • Tới Start, gõ “services.msc” và chọn kết quả phù hợp nhất.

 • Cuộn xuống cửa sổ Services để tìm World Wide Web Publishing Service.

 • Click chuột phải vào nó và chọn Stop.

 • Thao tác này sẽ để cổng 80 trống. Khi khởi động lại XAMPP, nó sẽ chạy mà không phát sinh lỗi.

Nếu không sửa được lỗi này, bạn có thể thiết lập quy tắc tường lửa mới để bỏ chặn các cổng:

 • Mở Windows Firewall trên thiết bị và click Advanced Settings ở bên trái.

 • Click Inbound ở bên trái, sau đó, tới bên phải, nhấn New Rule.

 • Click Port > TCP. Ở trường Specific Ports bên dưới, gõ “80, 443” và click Next.

 • Tích Allow the Connection > Next.

 • Đảm bảo đã tích toàn bộ tùy chọn > Next.

 • Trong trường tên, nhập nội dung bạn muốn, nhưng để đảm bảo tính nhất quán, hãy gõ nó vào LOCALHOST1 > Finish.

 • Lặp lại các bước từ 1-6, nhưng đặt tên quy tắc mới là LOCALHOST2 và click Finish.

 • Khởi động lại máy tính.

 • Cổng 80 và 443 giờ sẽ mở trên máy tính.

Ở giai đoạn này, nếu bạn nhận được bất kỳ cảnh báo bảo mật/firewall nào trong khi cài đặt hoặc sử dụng XAMPP (như ảnh minh họa bên dưới), chắc chắn đã tích “Private networks, such as my home or work network” and click “Allow access.” Điều này rất quan trọng. Nếu bạn không cho phép truy cập, XAMPP sẽ không hoạt động.

Chạy XAMPP

Nếu trước đó, bạn đã thoát Control Panel để sửa lổi cổng, hãy khởi động lại XAMPP. Sau đó, mở Apache & MySQL. Bạn sẽ thấy cả hai dịch vụ này đều chạy ổn.

Bạn có thể kiểm tra xem server cục bộ đã được cài đặt hay chưa bằng cách truy cập http://localhost trên trình duyệt.

Thiết lập database MySQL

Trước khi cài đặt WordPress, chúng ta cần một cơ sở dữ liệu. Trong XAMPP Control Panel, click nút Admin ở phần MySQL.

Cửa sổ trình duyệt mới sẽ tự động mở bằng interface phpMyAdmin.

Click vào Databases gần phía trên bên trái, bạn sẽ được nhắc tạo cơ sở dữ liệu mới. Bài viết đặt tên là “WP”. Khi đã nhập tên, click Create và đóng cửa sổ.

Tải và cài đặt WordPress

Download WordPress phiên bản mới nhất. Để WordPress làm việc với XAMPP, chúng ta cần giải nén WordPress vào đúng thư mục. Tới thư mục XAMPP trên máy tính và mở thư mục htdocs - C:/Program Files/XAMPP/htdocs.
Giải nén WordPress vào thư mục của nó, đổi lại tên như ý muốn. Nhằm đảm bảo tính nhất quán, bài viết gọi bản cài WordPress là WP để hợp với tên database vừa tạo.

Mở thư mục WP lưu WorPress, tìm file wp-config-sample.php, thay tên nó bằng wp-config.php. Mở file này và cuộn xuống dưới cho tới khi bạn thấy những dòng sau:

Những dòng code này xác định thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu của bạn:

 • Thay thế “database_name_here” bằng tên database của bạn (ở đây là WP).

 • Thay “username_here” bằng “root” và để “password_here” trống.

 • Lưu lại file và đóng nó.

Giờ chúng ta đã có thể cài WordPress. Mở trình duyệt của bạn và tới http://localhost/wp/.

Bạn sẽ thấy màn hình chọn ngôn ngữ xuất hiện trước quá trình cài WorPress 5 phút.

Khi chọn xong ngôn ngữ, tới màn hình tiếp theo, nhập tên người dùng, mật khẩu. Click Install WordPress để hoàn tất quá trình cài đặt.

Thiết lập WordPress Multisite

Thiết lập Multisite cục bộ không những cung cấp giải pháp hiệu quả để kiểm tra các chủ đề và plugin trong môi trường Multisite, mà còn tạo nhanh, dễ dàng nhiều phiên bản Multisite.

Mở file wp-config.php lần nữa, thêm/chỉnh sửa dòng sau để kích hoạt chế độ cài đặt của Multisite:

define('WP_DEBUG', false);

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Mở XAMPP và đảm bảo đang chạy Apache, MySQL.

Đăng nhập trang localhost trong trình duyệt và trong Tools, bạn sẽ có tùy chọn mới, Network Setup.

Nhập tên mạng và địa chỉ email của bạn, rồi click “Install.”

WordPress sẽ nhắc bạn chỉnh sửa file wp-config.php và .htaccess.

Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình, mở wp-config.php và thêm các dòng sau vào phần chỉnh sửa bên dưới.

define('WP_DEBUG', false);

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

define('MULTISITE', true);

define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);

define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost');

define('PATH_CURRENT_SITE', '/');

define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);

define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Tiếp theo, mở .htaccess. Nếu không thể tìm thấy nó, đảm bảo đã hiện các file ẩn trên máy tính. Nếu không có file .htaccess, hãy tạo nó trong cùng danh mục với tập tin wp-config.php. Nếu có file .htaccess, thay thế các dòng hiện tại bằng:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d

RewriteRule ^ - [L]

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*.php)$ $2 [L]

RewriteRule . index.php [L]

# END WordPress

Multisite sẽ được cài đặt sau đó.

Bạn cần đăng nhập lần nữa và sẽ thấy bảng truy cập từng trang WorPress trong mạng lưới đã tạo.

Tóm lại, XAMPP cung cấp cách khởi chạy môi trường máy chủ cục bộ dễ dàng trên máy tính Windows, cho phép bạn kiểm tra và phát triển ngay trên hệ thống thay vì cài WordPress trực tiếp trên trang. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian vì không phải cài và gỡ bỏ WordPress mỗi lần thử nghiệm giao diện và plugin.

XAMPP miễn phí và mã nguồn mở. Do đó, bạn thoải mái cài đặt nhiều phiên bản WordPress như ý muốn, thậm chí thiết lập và chạy Multisite.

https://tip.download.com.vn/cach-cai-xampp-va-wordpress-tren-may-tinh-windows-18408

BẠN SẼ QUAN TÂM

Hướng dẫn chi tiết từng bước cài WordPress trên localhost

Thủ thuật 4-06-2019, 16:00

Cài đặt WordPress trên local host khá dễ. Nhớ rằng, bạn không thể trực tiếp cài đặt WordPress trên máy tính. Bạn phải.

Localhost và cách cài đặt Localhost bằng XAMPP

Thủ thuật 8-08-2018, 17:30

Localhost là từ ghép của hai chữ 'local' và 'host'. Local có nghĩa là máy tính của bạn nếu dịch theo nghĩa IT, Host.

Kali Linux chính thức có mặt trên Microsoft Store và hoạt động tốt trên Windows 10

Tin tức ICT 8-03-2018, 16:18

Nếu bạn từng nghe nói đến Kali Linux thì có thể lúc đó bạn đang “ngâm cứu” một thứ là Hack pass Wi-Fi. Giờ đây bạn.

Microsoft tung bản thử nghiệm đầu tiên của Windows Server với số hiệu 1803

Tin tức ICT 17-11-2017, 14:48

Người dùng chương trình Insider của Windows Server có thể tải về file ISO hoặc VHDX đã được tích hợp sẵn key. .

Windows Subsystem cho Linux chuẩn bị xuất hiện trên Windows Server

Thủ thuật 16-08-2017, 16:52

Mới đây, Microsoft đã thông báo rằng Windows Subsystem cho Linux (WSL) chuẩn bị xuất hiện trên Windows Server...

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Vitual Server bằng Cloud9

Thủ thuật 6-07-2017, 15:18

Việc tải và chạy server WordPress nội bộ khá phức tạp. Nếu là nhà phát triển dày dặn kinh nghiệm, bạn nên thiết lập một.

Instant Articles của Facebook hỗ trợ WordPress

Công nghệ 8-03-2016, 08:27

Facebook vừa đưa ra thông báo sẽ hỗ trợ tính năng xem tin tức siêu tốc Instant Articles, cho các trang web sử dụng.

Cài đặt Apache trên Windows thật đơn giản

Thủ thuật / Bảo mật 23-07-2013, 21:37

Hưỡng dẫn độc giả cài đặt môi trường Webserver chạy trên nền tảng PHP, MySQL một các đơn giản nhất. Với môi trường này.

ĐỪNG BỎ LỠ