Cài đặt Windows 10 – Phần 3 (Tắt User Account Control)

Nếu ai đang dùng windows thì chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì với kiểu làm phiền kiểm soát tài khoản người dùng (User Account Control). Với mình thì đây là một chức năng chả mấy hữu ích cả, không muốn nói là nó gây phiền hà rất nhiều khi khởi động máy tính. Vậy tại sao chúng ta lại phải dùng đến nó? Sau đây là cách Tắt User Account Control. 

Cài đặt Windows 10 – Phần 3 (Tắt User Account Control)

1. Tìm kiếm “User Account Control” trong hộp tìm kiếm. 

2. Mở “Change User Account Control settings”. 

3. Trượt thanh trượt xuống “Never notify” và nhấp vào Ok. 

4. Nhấp Yes khi được nhắc.