Cách xem thông tin thời tiết bằng ứng dụng Maps trên iPhone

Bạn có thể xem thông tin thời tiết cho các vị trí khác nhau từ ứng dụng Maps của iOS. Ứng dụng Weather sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về nhiệt độ và dự báo liên quan đến các địa điểm cụ thể. Điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên nếu bạn đang lái xe hoặc đang sử dụng ứng dụng Maps mà vẫn có thể xem được thông tin thời tiết cho các địa điểm thì điều đó còn tuyệt vời hơn.


Phiên bản mới của Apple Maps dành cho iOS sẽ bao gồm tiện ích thời tiết. Nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin về nhiệt độ và thời tiết của một vị trí cụ thể trong Maps. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng iPhone 3D Touch, bạn có thể sử dụng một mẹo nhỏ để thêm địa điểm trực tiếp vào ứng dụng Weather.


Cách xem thông tin thời tiết cho các vị trí khác nhau từ ứng dụng Maps trên iPhoneCách xem thông tin thời tiết bằng ứng dụng Maps trên iPhone

Bạn có thể thực hiện các bước trên với bất cứ vị trí nào trên Maps. Nó đúng với mọi thành phố, thị trấn hoặc thậm chí là các điểm nông thôn cách xa đường lớn.


Mẹo với 3D Touch


Nếu không thấy biểu tượng thời tiết ở góc ứng dụng Maps, bạn cần năng cấp iOS phiên bản mới hơn.


Xem thêm:

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM