Tạo một Search Shortcut trên Desktop cho Windows 8.1

Để thực hiện nhiều tìm kiếm trong Windows Explorer một cách nhanh chóng và dễ dàng với hệ điều hành Windows 8.1. Chúng tôi sẽ hướng dẫn độc giả cách tạo ra một shortcut tùy chỉnh trên máy tính của mình khi bắt đầu một tìm kiếm.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Windows 8.1, Desktop

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM