Cách đưa file PDF và EPUB lên Google Books trên thiết bị Android

Hiện nay, Google đã cho phép bạn tải các nội dung cá nhân trực tiếp lên Google Books từ thiết bị Android của bạn. Điều này cho phép bạn tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn chứ không phải là những gì có sẵn trên Play Store.


Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM