Nâng cấp miễn phí Let's Encrypt SSL trên hệ quản trị ServerPilot

Hôm nay TCN sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt HTTPS (Let’s Encrypt) miễn phí trên hệ quản trị ServerPilot (Gói miễn phí - Bạn phải mất 10$ mỗi tháng để chi trả có các đặc quyền gói trả phí bao gồm HTTPS/ Tham khảo tại đây). Bài viết hưỡng dẫn dưới đây được sử dụng mã nguồn của rehmat với các thao tác cực kỳ đơn giản.

Xem thêm : Cách triển khai và cài đặt SSL và HTTPS miễn phí trên WordPress 

Bước 1 : Bạn hãy đăng nhập vào quyền quản trị 'root' (Cao nhất) để thực hiện command.

sudo git clone https://github.com/rehmatworks/serverpilot-letsencrypt.git && cd serverpilot-letsencrypt && sudo mv sple.sh /usr/local/bin/rwssl && sudo chmod +x /usr/local/bin/rwssl && (crontab -l ; echo "@monthly \"sudo service nginx-sp stop && yes | letsencrypt --standalone renew &>/dev/null && service nginx-sp start && service nginx-sp reload\"")| crontab - && service cron reload

Lệnh trên sẽ tạo các tệp tin và di chuyển theo đường dẫn  'usr/local/bin/rwssl/'. Bây giờ bạn có thể sử dụng lệnh 'rwssl' để tiến hành cài đặt.

Bước 2 : Đơn giản bạn hãy cài đặt bằng việc sử dụng lệnh

rwssl

Hãy khai báo đầy đủ như tên miền , Subdomain ... Sau đó bạn kiểm tra xem Website của bạn đã được chứng thực chưa ? Chúc các bạn thành công.

Lưu ý : Có thể một số trường hợp cài đặt không thành công có thể do các nguyên nhân sau :

- Chắc chắn bạn lựa chọn tên miền chính xác. Khai báo đúng www và non-www.

- Website không qua các công cụ Proxy như CloudFlare (Có thể tắt bằng việc chuyển sang chế độ Dev)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM