Kích hoạt tính năng mã hóa 2 chiều tin nhắn trên Facebook Messenger

Mặc dù Facebook nói việc quét tin nhắn Messenger chỉ dùng để ngăn chặn những hành vi xấu chứ không dùng để quảng cáo nhưng trên thực tế thì điều này vẫn làm chúng ta lo ngại rất nhiều. Trên thực tế, bản thân Facebook có tính năng mã hóa hai chiều tin nhắn, để không ai có thể đọc được trừ người gửi và người nhận nhưng rất ít người biết đến, mời các bạn xem video để biết cách kích hoạt tính năng này.

Một số lưu ý:

  • Chế độ Secret không chỉ dùng để chat, làm cho tin nhắn biến mất kiểu SnapChat mà nó chính là mã hóa 2 chiều
  • Tin nhắn Secret chỉ có thể đọc trên điện thoại, không thể đọc trên máy tính
  • Secret cũng chỉ hỗ trợ chat cá nhân, không hỗ trợ chat nhóm
  • Mỗi khi có thiết bị mới đọc được tin nhắn Secret thì nó sẽ đều báo và các bạn đều có thể xóa bớt thiết bị nếu muốn
  • Trong trường hợp sợ việc này thì các bạn có thể thử Whatsapp, Viber, nhất là iMessage và rất nhiều chương trình chat khác hỗ trợ tin nhắn mã hóa 2 chiều. Có thể thử thêm Telegram.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM