Script giúp tự động thả tim, tải ảnh hoặc video trên Facebook và Instagram

Hôm nay, TCN xin chia sẻ với các bạn hai đoạn mã script đơn giản nhưng có chức năng cực kỳ hữu ích, giúp tự động thả tim, tải hình ảnh hoặc video trên mạng xã hội Facebook và Instagram.

Lưu ý: Đây là hai đoạn code jаvascript đã được viết sẵn do thành viên thuộc nhóm J2TEAM Community chia sẻ, cách sử dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần tạo một bookmark trống trên trình duyệt (Chrome, Opera, Cốc Cốc v.v...), sau đó chỉnh sửa tên bất kỳ và dán vào địa chỉ liên kết đoạn mã jаvascript phía dưới vào là xong.

Script giúp tự động thả tim tất cả các ảnh trên Instagram (Tác giả: Công Minh Đức):

Mã:
jаvascript:var _0xf6ca=['x5Fx38x73x63x78x32x20x63x6Fx72x65x53x70x72x69x74x65x48x65x61x72x74x4Fx70x65x6E','x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x43x6Cx61x73x73x4Ex61x6Dx65','x6Cx65x6Ex67x74x68','x63x6Cx69x63x6B','x6Cx6Fx67'];jаvascript:setInterval(function(){var _0x5162x1=document[_0xf6ca[1]](_0xf6ca[0]);for(var _0x5162x2=0;_0x5162x2< _0x5162x1[_0xf6ca[2]];_0x5162x2++){var _0x5162x3=document[_0xf6ca[1]](_0xf6ca[0]);var _0x5162x4=_0x5162x3[_0x5162x2];_0x5162x4[_0xf6ca[3]]();console[_0xf6ca[4]](_0x5162x4)}},1);
Script giúp tải ảnh hoặc video trên Facebook và Instagram (Tác giả: Huỳnh Bá Quốc):

Mã:

jаvascript:
var host = window.location.hostname;
var pathname = window.location.pathname;
var fullurl = host + pathname;
var ps = fullurl.split('/')[1];
switch (host) {
case 'www.instagram.com':
switch(ps) {
case 'p':
try {
var URL = window.location.pathname;
var insd = 'http://insd.ga'+URL;
window.open(insd, '_blank');
}
finally{
var videoins = document.getElementsByClassName('_l6uaz')[0].src;
window.open(videoins, '_blank');
}
break;
case 'stories':
var photo = document.getElementsByClassName('_ntjhp')[0].src;
if(photo == null){
var video = document.getElementsByClassName('_ntjhp')[1].getElementsByTagName('source')[1];
var link_video = video.src;
window.open(link_video, '_blank');
}
else{
window.open(photo , '_blank');
}
break;
default:
window.open('http://insd.ga', '_blank');
}
break;
case 'www.facebook.com':
try
{
var story = document.getElementsByClassName('_5i4g')[0].src;
window.open(story, '_blank');
}
finally
{
var get = document.getElementsByClassName('_7yy')[0].innerHTML;
document.write(get);
}
break;
default:
window.open('https://www.facebook.com/insdown', '_blank');
}

TECHRUM.VN / NGUỒN: J2TEAM

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM