Hướng dẫn cài đặt Windows 7 bằng USB

Hệ điều hành Windows được cài đặt theo cách truyền thống thông qua đĩa cài đặt CD hoặc DVD, nhưng điều này là không thể đối với những máy tính hiện đại không có ổ đĩa quang học. May mắn thay, bạn có thể tạo một ổ đĩa cài đặt bằng cách sử dụng USB với dung lượng lưu trữ ít nhất là 4 GB. Thậm chí bạn không cần phải có một đĩa cài đặt Windows để tạo một bản cài đặt USB. Một khi tạo được ổ đĩa, bạn có thể sử dụng để cài đặt hệ điều hành Windows 7 trên bất kỳ máy tính nào.

[1][/sup]

Bước 11:

[2][/sup]

Nguồn và Trích dẫn

↑ http://www.sevenforums.com/tutorials/197255-windows-7-installation-prepare-pc-sold.html
↑ http://www.sevenforums.com/tutorials/1649-clean-install-windows-7-a.html

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM