Hướng dẫn tìm địa chỉ IP của website nhanh chóng

Biết được địa chỉ IP của website có thể giúp bạn truy cập được trang web nếu bị chặn. Bạn có thể sử dụng khi muốn chặn website vì chặn cả địa chỉ và IP sẽ đảm bảo rằng người khác không thể truy cập. Nhiều website được bảo vệ bởi dịch vụ VPN khiến bạn khó lấy được địa chỉ IP thật.

[1][/sup]

Mavericks (10.9) trở về trước - Bạn có thể tìm Network Utility trong thư mục Applications (Ứng dụng) > 'Utilities' (Tiện ích).

Yosemite (10.10) trở về sau - Nhấp chuột vào trình đơn Apple và chọn 'About This Mac' (Thông tin máy Mac). Nhấp chuột vào 'System Report' (Báo cáo Hệ thống) và mở trình đơn Window trong thanh trình đơn. Chọn 'Network Utility'.

Trên mọi phiên bản - gõ 'network utility' vào mục tìm kiếm Spotlight Search, công cụ sẽ xuất hiện ngay đầu danh sách kết quả.

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP của website nhanh chóng
Bước 2:
[2][/sup]
Bước 3:
↑ http://trevweb.me.uk/network-utility-os-x-yosemite/
↑ http://www.timdaman.com/?page_id=18

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM