Thêm trình cắm vào Google Chrome nhanh chóng

Plug-in (trình cắm hay phần bổ trợ) hỗ trợ Google Chrome cũng như bất kỳ trình duyệt nào khác xử lý một số nội dung đặc biệt của trang web. Những trình cắm phổ biến được hỗ trợ bởi Google Chrome bao gồm: Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, Real Player, QuickTime và Microsoft Silverlight. Khi một trang web khởi chạy và yêu cầu một trong những phần bổ sung này, bạn sẽ được thông báo cần phải cài đặt hoặc cập nhật plug-in thì mới có thể xem nội dung đặc biệt.

http://trailers.apple.com/, bạn cần phải cài đặt trình cắm QuickTime.

Thêm trình cắm vào Google Chrome nhanh chóng
Bước 2:
Chờ đến khi lời nhắc hiện lên. Trong khi tải, trang web sẽ phát hiện rằng nó cần một phần bổ trợ nhất định để khởi chạy nội dung đặc biệt và tự động kiểm tra xem Google Chrome có sẵn plug-in đó hay không. Nếu trình duyệt của bạn không có sẵn plug-in mà trang web cần, một lời nhắc sẽ xuất hiện ở đầu trang web.
Bước 3:
Cài đặt plug-in. Nhấp vào thông báo “Install plug-in” (Cài đặt trình cắm) hay “Update plug-in” (Cập nhật trình cắm). Plug-in sẽ được tải về và cài đặt cho Google Chrome.
Một số plug-in có thể yêu cầu bạn tải tệp và cài đặt riêng.
Bước 4:
Khởi động lại Google Chrome. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, đóng tất cả các cửa sổ và thoát Google Chrome. Khởi chạy lại trình duyệt để đảm bảo rằng trình cắm đã được cài đặt. Bây giờ bạn có thể truy cập lại trang web lúc nãy và xem nội dung đặc biệt với sự hỗ trợ của plug-in vừa cài.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM