Bổ sung phông chữ vào Photoshop dễ dàng và nhanh chóng

Adobe Photoshop là một trong những chương trình phần mềm xử lý hình ảnh hàng đầu trên thế giới, được cả người không chuyên cũng như các chuyên gia ưa chuộng. Thao tác thêm chữ vào hình vẽ hay hình ảnh là một tính năng thông dụng của chương trình, với số lượng phông chữ cực kỳ đa dạng, nằm ngoài phạm vi những phông chữ sẵn có trên máy tính của bạn. Bổ sung phông chữ vào Photoshop là một công việc khá dễ dàng, bạn chỉ cần thêm chúng vào ổ đĩa cứng của máy tính – chương trình sẽ lo phần còn lại.

[1][/sup]

Bổ sung phông chữ vào Photoshop dễ dàng và nhanh chóng
Bước 3:
[2][/sup]
Bước 4:
[3][/sup]
[4][/sup]
Bước 2:
[5][/sup]
Bước 3:
[6][/sup]
Bước 5:
[7][/sup]
/Library/Fonts/
/Users//Library/Fonts/
Bước 6:
↑ http://www.adobe.com/products/type/install-instructions.html
↑ http://www.5min.com/Video/How-To-Install-Fonts-159212308 http://www.5min.com/Video/How-To-Install-Fonts-159212308
↑ http://www.adobe.com/products/type/install-instructions.html
↑ http://www.webdesign.org/photoshop/photoshop-basics/install-fonts-and-brushes.9960.html http://www.webdesign.org/photoshop/photoshop-basics/install-fonts-and-brushes.9960.html
↑ http://www.adobe.com/products/type/install-instructions.html
↑ http://www.guidingtech.com/6437/how-to-install-new-fonts-in-mac-os-x/
↑ https://www.quora.com/How-can-I-add-fonts-for-Photoshop-CS6-on-a-Mac
Hiển thị thêm... (4)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM