Cách thay đổi kích thước ảnh JPEG

Bạn cần thay đổi kích thước tập tin JPEG khi muốn gửi nhiều ảnh vào email hay đăng tải lên trang web. Thay đổi kích thước ảnh sẽ làm giảm nhẹ chất lượng và phóng to kích thước ảnh gốc có thể làm mờ ảnh. Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh bằng công cụ trực tuyến, phần mềm chỉnh sửa trên máy tính hoặc ứng dụng trên thiết bị di động, tất cả đều miễn phí.

[1][/sup]

[2][/sup]

Photo & Picture Resizer

Resize Me!
Image Shrink
Reduce Photo Size
Bước 2:
↑ http://www.howtogeek.com/201638/use-your-macs-preview-app-to-crop-resize-rotate-and-edit-images/
↑ http://android.stackexchange.com/questions/114943/easiest-way-to-resize-and-email-pictures

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM