Cách xử lý khi điện thoại bị đứng máy

Điện thoại thông minh nếu bị đứng máy thì rất phiền hà, đặc biệt là khi tình trạng xảy ra vào lúc cần thiết nhất. Tùy vào thiết bị là Android hay iPhone mà chúng ta có nhiều cách để xử lý khi điện thoại bị đứng, từ khởi động lại cho đến xóa sạch hoàn toàn dữ liệu và đưa điện thoại về thiết lập nhà máy.

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết về việc xóa ứng dụng trên iPhone.

Cách xử lý khi điện thoại bị đứng máy
Bước 5:
Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết về việc xóa ứng dụng trên thiết bị Android.
Bước 6:
Tiến hành khôi phục cài đặt gốc nếu điện thoại không khởi động. Nếu bạn không thể bật nguồn khi điện thoại bị đứng, quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu trên điện thoại sẽ bị xóa.
Bắt đầu với điện thoại đang tắt nguồn. Để truy cập chế độ phục hồi, điện thoại Android phải đang ở tình trạng tắt nguồn.
Ấn và giữ tổ hợp phím kích hoạt chế độ phục hồi. Các phím kết hợp khác nhau tùy vào dòng điện thoại của bạn:
  • Nexus, LG, Motorola – Phím nguồn và giảm âm lượng
  • Samsung – Phím nguồn, tăng âm lượng và phím Home
  • Tiếp tục giữ các phím cho đến khi bảng chọn khởi động hiện ra.
  • Dùng phím tăng/giảm âm lượng để điều hướng menu. Chọn 'Recovery' (Khôi phục) và ấn vào nút nguồn để chọn.
  • Chọn 'Wipe data / factory reset' (Xóa dữ liệu / khôi phục cài đặt gốc) và ấn nút nguồn. Chọn 'Yes' để xác nhận. Sau khi quá trình định dạng hoàn tất, điện thoại sẽ được khởi động và bạn có thể thiết lập lại như lúc mới mua.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM