Cách sắp xếp và xem thư trong Gmail của người gửi cụ thể

Nói nghiêm túc thì không có cách nào sắp xếp thư Gmail theo người gửi vì Gmail sắp xếp thư của bạn thông qua tìm kiếm thay vì sắp xếp. Tuy nhiên, vẫn có cách để sắp xếp và xem thư trong Gmail của người gửi cụ thể.

Lưu ý quan trọng: Các giải pháp này là phương pháp thay thế -- Hiện tại, Gmail không cho phép bạn sắp xếp hộp thư đến theo tên người gửi. Tuy vậy, bạn có thể tìm cách để hiển thị tin nhắn của từng người.

[1][/sup]

Cách sắp xếp và xem thư trong Gmail của người gửi cụ thể
Bước 2:
[2][/sup]
Thư bạn gửi cho người này cũng được hiển thị. Hãy nhớ rằng, theo mặc định Gmail không cho phép bạn sắp xếp email nên đây là cách nhanh nhất để xem toàn bộ thư từ một người nào đó.
[3][/sup]
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt để tạo tìm kiếm tinh chỉnh dựa theo các thông tin bạn chọn. Các tùy chọn bao gồm 'From' (Từ), 'To' (Đến), 'Subject' (Chủ đề), 'Has the words' (Có từ), 'Doesn't have' (Không có) và 'Has attachment' (Có tệp đính kèm). Bạn có thể chọn tìm kiếm theo thư mục cụ thể, ngày và kích cỡ thư.
Bước 2:
[4][/sup]
Bước 3:
[5][/sup]
[6][/sup]
Nhớ dùng 'From:sender@gmail.com' để tìm kiếm địa chỉ email một cách hiệu quả.
Phương pháp này sẽ gửi toàn bộ thư của địa chỉ được chọn vào tab ở bên trái màn hình, sắp xếp chúng vào một vị trí giúp bạn. Cách này thực tế không phải là sắp xếp Hộp thư đến của bạn.
Bước 2:
[7][/sup]
Sau khi hoàn thành, bạn được chuyển tới cửa sổ tạo bộ lọc. Có rất nhiều tùy chọn với các email hiện tại và tương lai từ người gửi này tùy theo biên nhận.
Bước 3:
[8][/sup]
tải Sender Sort từ Google Store.[9][/sup]
Lưu ý, đây là tiện ích cho trình duyệt web Google Chrome, không dùng cho Firefox, IE hay Safari. Bạn cần giải pháp khác nếu muốn thực hiện trên trình duyệt khác.
Bước 2:
http://mail.google.com/.
Bước 3:
[10][/sup]
Bước 6:
[11][/sup]

Nguồn và Trích dẫn

↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/O3CK1CysZJg
↑ http://helpdeskgeek.com/how-to/sort-gmail-by-sender/
↑ http://google.ncsu.edu/usinggoogleapps/tip-why-cant-i-sort-my-email
↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/O3CK1CysZJg
↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/O3CK1CysZJg
↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/O3CK1CysZJg%5B1-25%5D
↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/O3CK1CysZJg%5B1-25%5D
↑ http://www.gtricks.com/gmail/sort-gmail-subject-label-sender/#sender
↑ https://chrome.google.com/webstore/detail/sender-sort/gepcpabhpinjjbpamfoemaoognlkbged?hl=en
↑ https://chrome.google.com/webstore/detail/sender-sort/gepcpabhpinjjbpamfoemaoognlkbged?hl=en
↑ http://www.gtricks.com/gmail/sort-gmail-subject-label-sender/#sender
Hiển thị thêm... (8)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM