Mở tập tin MSG bằng cách nào?

Tập tin MSG được tạo ra để sử dụng trên Outlook, tuy nhiên, bạn không cần phải cài đặt phần mềm Outlook để xem nội dung của tệp đó. Bạn có thể dùng một trình soạn thảo văn bản bất kỳ để xem nội dung file MSG, hoặc, bạn có thể sử dụng một chương trình đọc chuyên biệt nhằm giữ nguyên định dạng gốc của tệp. Một lựa chọn nữa là chuyển đổi file MSG sang PDF, định dạng này có thể mở được trên hầu như mọi thiết bị.

Cài đặt Java để biết thêm chi tiết.

Bước 4:
[1][/sup]
↑ https://www.coolutils.com/Free-MSG-Viewers
Từ khoá : Mở tập tin MSG

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM