Cách kiểm tra email thông báo từ Facebook, hạn chế mất tin nhắn trong tương lai

Không thể lấy lại tin nhắn Facebook đã bị xóa. Thậm chí đã đệ đơn lên tòa nhưng đôi khi Facebook vẫn không thể khôi phục tin nhắn cho bạn.[1][/sup] Nếu nhận được thông báo có tin nhắn Facebook về địa chỉ thư điện tử (email) thì nhiều khả năng bạn vẫn còn lưu bản sao của tin nhắn bị xóa đó. Ngoài ra, bạn có thể hạn chế mắc lỗi tương tự trong tương lai. Trong bài viết này, TCN sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra email thông báo từ Facebook và đưa ra lời khuyên để hạn chế mất tin nhắn trong tương lai.

[2][/sup]

Cách kiểm tra email thông báo từ Facebook, hạn chế mất tin nhắn trong tương lai
Bước 8:
[3][/sup]
Để lọc thư thông báo Facebook trên Hotmail/Outlook.com, mở thư rồi nhấp chuột vào “Move to” (Chuyển tới) trong trình đơn ngay đầu hộp thư đến, sau đó chọn “Move all email from…” (Chuyển tất cả email từ...) (ở cuối trình đơn xuất hiện bên dưới) sau đó nhấp chuột vào “Move to ” (Chuyển tới thư mục bạn chọn) (ở cuối cửa sổ pop-up), và chọn hoặc tạo thư mục Facebook, sau đó kết thúc bằng cách nhấp chuột vào “Move all” (Chuyển tất cả).
Để lọc thông báo từ Facebook trong hòm thư Gmail, bạn mở thư thông báo từ Facebook rồi nhấp chuột vào biểu tượng hình tam giác ngược ngay đầu thư, chọn “Lọc thư giống thư này” > “Tạo bộ lọc với tìm kiếm này” (ở cuối cửa sổ pop-up), sau đó chọn vị trí chuyển các thư được lọc tới (bạn sẽ thấy rất nhiều tùy chọn, bao gồm cả “Áp dụng nhãn”), sau đó nhấp chuột vào nút “Tạo bộ lọc” màu xanh ở góc bên trái phía dưới cửa sổ.
Để lọc thông báo từ Facebook trong Microsoft Outlook, bạn có thể áp dụng bộ lọc hoặc đặt ra quy tắc mới để quản lý thư.[4][/sup]
Để lọc thông báo Facebook trong Apple Mail, bạn cần đặt quy tắc mới.[5][/sup]
[6][/sup]
Bước 10:
[7][/sup]
Vì không thể lấy lại tin nhắn Facebook nếu không đệ đơn lên tòa (thậm chí còn phụ thuộc vào thời gian (90 ngày) và khả năng hợp tác của máy chủ Facebook), tốt nhất là bạn nên thực hiện các biện pháp phòng tránh như gửi bản sao (thông báo tin nhắn) tới địa chỉ email và/hoặc tải dữ liệu Facebook thường xuyên.
Nếu bạn vẫn trao đổi với người/nhóm người trong chuỗi tin nhắn mà bạn đã xóa, nhiều khả năng họ chưa xóa tin nhắn, bạn có thể nhờ họ sao lưu giúp bạn.

Nguồn và Trích dẫn

↑ https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
↑ https://www.facebook.com/help/327994277286267/
↑ https://help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop/personal-filters-sln15994.html
↑ http://computers.tutsplus.com/tutorials/tame-your-outlook-inbox-with-subfolders-rules-and-filters--cms-20590
↑ https://support.apple.com/kb/PH19162?locale=en_US&viewlocale=en_US
↑ https://www.facebook.com/help/405183566203254
↑ http://www.theinternetpatrol.com/court-rules-that-deleted-facebook-posts-are-fair-game/
Hiển thị thêm... (4)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM