Hướng dẫn lưu tập tin vào USB dễ dàng

USB cho phép bạn dễ dàng lưu trữ và chuyển tập tin từ thiết bị này sang thiết bị khác. Khi được định dạng đúng, USB hoạt động được gần như trên mọi thiết bị và hệ điều hành. Bạn có thể chép tập tin từ máy tính vào USB, hoặc lưu tập tin trực tiếp trên đó. Nếu USB không hoạt động, định dạng lại có thể sẽ giải quyết được vấn đề.

[1][/sup]

Windows – Nhấn vào biểu tượng 'Safely Remove Hardware' (Di chuyển Phần cứng An toàn) trên System Tray (Khay Hệ thống). Nhấp vào 'Eject USB' (Thoát USB) dành cho USB mà bạn muốn lấy khỏi máy tính.

Mac - Kéo USB từ màn hình vào Trash (Thùng rác).

Bước 9:
↑ http://www.swarthmore.edu/Documents/administration/its/How to Use a USB Flash Drive.pdf

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM