Cách kiểm tra phiên bản PHP mà máy chủ đang sử dụng

Nếu hứng thú với việc bổ sung tính năng mới cho website hay đang cố xác định một lỗi lập trình nào đó, có thể bạn sẽ phải kiểm tra phiên bản PHP mà máy chủ đang sử dụng. Bạn có thể làm được điều đó bằng cách chạy một tập tin PHP đơn giản trên máy chủ. Hoặc, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản PHP đang được cài đặt trên máy tính cục bộ bằng cách sử dụng ứng dụng thông dịch dòng lệnh Command Prompt trên Windows hay trình giả lập Terminal trên máy Mac.

[1][/sup]

Bước 3:
[2][/sup]
Tìm vị trí tập tin php.exe của bạn. Đó thường là C:phpphp.exe, nhưng có thể bạn đã thay đổi nó trong lúc cài đặt.
Gõ set PATH=%PATH%;C:phpphp.exe và nhấn ⌅ Enter. Thay đổi vị trí thực tế của nó nếu hiện tại nó không nằm ở vị trí này.
Chạy lại php -v. Lúc này, hẳn là bạn sẽ xem được số phiên bản.

Nguồn và Trích dẫn

↑ http://php.net/phpversion
↑ http://stackoverflow.com/questions/15517718/php-version-on-windows-command-line

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM