Cách khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao

Mức độ sử dụng CPU cao có thể chỉ ra một số vấn đề. Nếu một chương trình ngốn quá nhiều bộ vi xử lý thì nhiều khả năng nó hoạt động không tốt. Quá tải CPU cũng là dấu hiệu máy bị nhiễm virút hoặc phần mềm độc hại và cần được xử lý ngay lập tức. Hoặc đơn thuần là máy tính không thể theo kịp các tác vụ bạn thực hiện, có lẽ bạn cần nâng cấp máy.

[1][/sup]

Gỡ cài đặt - Nếu chương trình đó không cần thiết thì gỡ cài đặt là cách đơn giản nhất để nó không làm chậm hệ thống.

Cài đặt lại hoặc cập nhật - Nhiều khi một lỗi trong chương trình làm nó ngốn nhiều CPU. Cài đặt lại chương trình và cập nhật phiên bản mới từ nhà phát triển có thể khắc phục vấn đề bạn đang gặp phải.

Gỡ bỏ chương trình khởi động cùng máy tính - Nếu chương trình khiến máy tính khởi động chậm nhưng vẫn cần dùng tới, bạn có thể ngăn không cho nó khởi động cùng máy tính.

Chạy chương trình quét virút và phần mềm độc hại - nếu phát hiện phần mềm độc hại, bạn cần loại bỏ chúng bằng chương trình diệt virút và phần mềm độc hại. Đây có thể là quá trình phức tạp và bạn không thể loại bỏ virút mà không cài đặt lại Windows. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết trên mạng để biết cách loại bỏ virút và phần mềm độc hại.[2][/sup]

Cách khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao
Bước 8:
[3][/sup]
Activity Monitor hiển thị toàn bộ quá trình đang chạy trên Mac.
Bước 2:
[4][/sup]
Gỡ cài đặt - Nếu chương trình đó không cần thiết thì gỡ cài đặt là cách đơn giản nhất để nó không làm chậm hệ thống.
Cài đặt lại hoặc cập nhật - Nhiều khi một lỗi trong chương trình làm nó ngốn nhiều CPU. Cài đặt lại chương trình và cập nhật phiên bản mới từ nhà phát triển có thể khắc phục vấn đề bạn đang gặp phải.
Gỡ bỏ chương trình khởi động cùng máy tính - Nếu chương trình khiến máy tính khởi động chậm nhưng vẫn cần dùng tới, bạn có thể ngăn không cho nó khởi động cùng máy tính.
Chạy chương trình quét virút và phần mềm độc hại - nếu phát hiện phần mềm độc hại, bạn cần loại bỏ chúng bằng chương trình diệt virút và phần mềm độc hại. Mac không hay bị nhiễm virút nhưng đôi khi vẫn rơi vào trường hợp đó. Phần mềm độc hại thì phổ biến hơn và chúng làm ảnh hưởng lớn tới bộ xử lý. Một trong những công cụ chống phần mềm độc hại hiệu quả là AdWare Medic, bạn có thể tải miễn phí ở địa chỉ adwaremedic.com.
Bước 7:
[5][/sup]
Bước 8:
↑ http://pc.net/helpcenter/answers/reduce_high_cpu_usage
↑ http://www.computerhope.com/issues/ch000616.htm
↑ http://support.apple.com/en-us/HT201464
↑ http://pc.net/helpcenter/answers/reduce_high_cpu_usage
↑ http://hints.macworld.com/article.php?story=20121030143428962
Hiển thị thêm... (2)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM