Hướng dẫn các chỉnh sửa file PDF với Google Docs

Bạn có một file PDF muốn chỉnh sửa? Mặc dù bạn không thể chỉnh sửa trực tiếp trên tập tin, bạn có thể sử dụng Google Drive để trích xuất văn bản từ file PDF và đưa nó về dạng tài liệu thông thường để chỉnh sửa và định dạng tùy ý. Bạn cũng có thể kết nối ứng dụng cho Google Drive để thêm văn bản, hình vẽ và ghi chú vào tài liệu PDF.

[1][/sup]

Bạn cần tiến hành trên trang web của Google Drive. Thao tác chuyển đổi này không thể thực hiện trên ứng dụng Google Drive của điện thoại hay máy tính bảng.

Hướng dẫn các chỉnh sửa file PDF với Google Docs
Bước 2:
[2][/sup]
Bước 5:
↑ http://www.computerhope.com/issues/ch000124.htm
↑ https://productforums.google.com/forum/#!topic/drive/JpYwdAEuOME

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM