Cách chặn những trang không mong muốn từ bộ định tuyến của bạn

Nếu muốn website nào đó đừng xuất hiện, kích thích trí tò mò của bản thân, bạn không cần chi tiền mua phần mềm quản lý mạng mà có thể sử dụng thiết lập của bộ định tuyến để chặn những website chưa được mã hóa. Trong trường hợp website muốn chặn đã được mã hóa, bạn có thể dùng dịch vụ miễn phí như OpenDNS để lọc trang.

http://192.168.1.1

D-Link/Netgear - http://192.168.0.1

Belkin - http://192.168.2.1

ASUS - http://192.168.50.1/

AT&T U-verse - http://192.168.1.254

Comcast - http://10.0.0.1

Cách chặn những trang không mong muốn từ bộ định tuyến của bạn
Bước 3:
[1][/sup]
Bước 5:
[2][/sup]
Bạn có thể đăng ký miễn phí tại opendns.com/home-internet-security/.
Bước 2:
http://192.168.1.1
D-Link/Netgear - http://192.168.0.1
Belkin - http://192.168.2.1
ASUS - http://192.168.50.1/
AT&T U-verse - http://192.168.1.254
Comcast - http://10.0.0.1
Bước 3:
↑ http://helpdeskgeek.com/how-to/block-websites-from-your-router-or-using-dns/
↑ https://support.opendns.com/entries/29273904-help-with-blocking-https-site

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM