Hướng dẫn cách chặn trang web trên Google Chrome

Google Chrome không được tích hợp sẵn tính năng chặn các trang web cụ thể; nhưng có nhiều phần mềm bổ sung mà bạn có thể cài đặt cho trình duyệt nhằm chặn bất kỳ website nào. Các tiện tích mở rộng và công cụ chặn trang web có thể được cài đặt từ Chrome Web Store (Cửa hàng Chrome trực tuyến).

https://chrome.google.com/webstore/detail/block-site/eiimnmioipafcokbfikbljfdeojpcgbh?hl=en.
Hướng dẫn cách chặn trang web trên Google Chrome
Bước 2:
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-nanny/pbdfeeacmbjblfbnkgknimpgdikjhpha?hl=en.
Bước 2:
https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en.
Bước 2:
[1][/sup]
https://chrome.google.com/webstore/detail/website-blocker-beta/hclgegipaehbigmbhdpfapmjadbaldib?hl=en.
Bước 2:
↑ https://www.maketecheasier.com/block-websites-in-chrome/

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM