Làm thế nào?: Biên dịch và thực thi Java bằng Command Prompt

Trong khi nhiều môi trường lập trình cho phép bạn biên dịch và thực thi một chương trình trong phạm vi chương trình đó, bạn còn có thể biên dịch và thực thi một chương trình bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh Command Prompt. Máy tính Windows và Mac đều có phiên bản Command Prompt riêng (về mặt kỹ thuật, nó được gọi là Terminal trên hệ điều hành Mac OS). Tuy nhiên, cho dù là Windows hay Mac, quá trình này về bản chất là như nhau.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
Bước 4:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Nguồn và Trích dẫn


http://stackoverflow.com/questions/15826202/where-is-java-installed-on-mac-os-x
Quay lại

Trình bày dữ liệu trong Microsoft Excel bắt mắt và cuốn hút hơn

Xem tiếp

Hướng dẫn cách xóa cookie của trình duyệt