Hưỡng dẫn gửi đơn khiếu nại liên quan đến Google Search

Bạn chỉ cần truy cập đường dẫn gửi các khiếu nại về vi phạm bản quyền liên quan đến các kết quả tìm kiếm, video, hình anh trên Google :


Đây là cổng tiếp nhận các đơn khiếu nại duy nhất của Google : 'What Google product does your request relate to?'. Có nhiều lựa chọn để gửi đơn khiếu nại đến Google như : Liên quan đến Blogger, Google+, Web Search, Gmail, Youtube... Thao tác rất đơn giản bạn chỉ cần tích những mà bạn muốn khiếu nại, Google sẽ dần đưa bạn đến đúng mục tiêu của người dùng là sẽ tạo một bản form như một tờ giấy xác nhận 'đơn tố cáo' của bạn.

Hưỡng dẫn gửi đơn khiếu nại liên quan đến Google Search


Một điều chú ý với các bạn trước khi gửi đơn thì thực sự bạn phải có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng đơn tố cáo của bạn sẽ có hiệu lực.