Những cách bảo mật tin nhắn trên iPhone

Có nhiều cách để bảo mật tin nhắn khi sử dụng điện thoại iPhone như tắt thông báo trên màn hình khóa, tự động xóa các tin nhắn cũ, lọc tin nhắn từ người lạ,…

Tắt thông báo tin nhắn trên màn hình khóa

Những cách bảo mật tin nhắn trên iPhone
Thông thường màn hình khóa hay hiển thị một phần nội dung tin nhắn. Nếu muốn chặn thông báo tin nhắn, bạn truy cập vào Settings (Cài đặt)/ Notifications (thông báo)/ Messages (Tin nhắn) và sau đó gạt tắt Show on Lock Screen (Hiển thị trên màn hình khóa) trong mục Alert (Cảnh báo). Trong trường hợp muốn chặn phần nội dung hiển thị trên màn hình khóa, bạn bật Show on Lock Screen (Hiển thị trên màn hình khóa)/ When Unlocked (Khi mở khóa) hoặc Never (Không bao giờ) trong Show Preview (Xem trước).

Chỉ nhắn tin bằng iPhone

Nhiều người có thói quen sử dụng cả iPad và Macbook để nhắn tin bằng tài khoản của mình. Nếu bạn muốn bảo mật tốt hơn thì chỉ nên sử dụng điện thoại để nhắn tin. Kích hoạt tính năng này bằng cách vào Settings (Cài đặt)/ Messages (Tin nhắn) sau đó tất cả các thiết bị không cần thiết trong Text Message Forwarding (Chuyển tiếp tin nhắn).

Tự động xóa tin nhắn cũ

Việc xóa tin cũ không những giúp giải phóng bộ nhớ mà người khác cũng không có cơ hội để đọc được. Để xóa tin nhắn bạn vào mục Settings (Cài đặt)/ Messages (Tin nhắn)/ Messages History (Lịch sử tin nhắn)/ sau đó chọn thời gian tùy ý trong Keep Messages (Giữ lại tin nhắn).

Lọc tin nhắn từ người lạ

Nếu muốn chặn thông báo và đưa các tin nhắn được gửi từ người lạ vào một danh sách riêng, bạn hãy vào Settings (Cài đặt)/ Messages (Tin nhắn) và chọn Filter Unknown Senders (Lọc người lạ). Như vậy, những tin nhắn từ số lạ sẽ được đưa vào danh sách Unknown Senders.

Tắt thông báo đã đọc

Nếu bạn không muốn cho người khác biệt rằng mình đã đọc tin nhắn thì vào Settings (Cài đặt)/ Messages (Tin nhắn)/ tắt Send Read Receipts (Tắt thông báo đã đọc).
Chúc các bạn thành công!
Duyên

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM