Tính năng “đọc xong tự động xoá” trong Facebook Messenger

Trong Facebook Messenger có một tính năng “đọc xong tự động xoá” gọi là Secret Conversation. Bạn quy định thời gian đọc tin là 5 giây, 10 giây, 1 tiếng... Sau khi người nhận “Seen” tin nhắn đó thì đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu chạy và khi hết giờ nó sẽ tự động xoá tin nhắn ra khỏi máy của người nhận.
Tính năng “đọc xong tự động xoá” trong Facebook Messenger

Ngoài việc tự động xoá tin, Secret Conversation còn mã hoá toàn bộ nội dung tin nhắn và truyền tải theo hướng end-to-end, tức là chỉ có máy người gửi và máy người nhận đọc được tin nhắn đó dưới dạng không mã hoá, Facebook không đọc được. Do đó đây cũng là một cách để né quảng cáo của FB dựa trên nội dung tin nhắn.

Có nhiều bạn cho biết vừa nhắn tin với bạn bè xong về sản phẩm “A” thì sau đó Newsfeed hiện luôn quảng cáo về sản phẩm đó. Nếu bạn không thích điều này thì có thể thử dùng Secret Conversation.

Cách dùng Secret Messenger:

Vào Messenger, chọn người muốn nói chuyện bí mật. Bấm vào tên người đó ở phía trên màn hình > chọn Secret Conversation.

Trong ô soạn tin nhắn, bạn nhấn vào biểu tượng cái đồng hồ để quy định thời gian tự động xoá.

Ví dụ bạn đặt 5 giây thì sau 5 giây, tin nhắn sẽ được xoá khỏi máy của bạn. Còn ở đầu bên kia thì thời gian bắt đầu tính từ lúc người đó “Seen”.


Tiếc là Facebook không chặn người nhận chụp màn hình, nội dung tin nhắn vẫn xuất được trong screenshot.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM