Hướng dẫn sửa lỗi Outlook: Receiving reported error (0x80040600)

Trong quá trình gửi và nhận thư, nhiều người dùng Outlook (trên cả Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 và Outlook 2013) nhiều người dùng thường gặp phải lỗi: “Receiving reported error (0x80040600): Unknown Error 0x80040600 (0x80040600)”.

Lỗi Outlook “0x80040600” có thể xảy ra trên tất cả các phiên bản của Outlook (2003, 2007, 2010 và 2013). Lỗi này đồng nghĩa với việc các file Outlook đính kèm (thường là file Outlook.pst) của bạn bị lỗi hoặc bị hỏng vì một số lí do nào đó (chẳng hạn lỗi ổ đĩa,...).

Để khắc phục được lỗi này, cách duy nhất là tiến hành sửa chữa lại các file Outlook.pst, bằng cách sử dụng công cụ Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) của Outlook PST.

Sửa lỗi 0x80040600 trên Outlook 2003, 2007, 2010 và 2013:

Bước 1: Kích hoạt các file và thư mục ẩn

Trước khi tiến hành các bước sửa lỗi 0x80040600 bạn phải kích hoạt các file ẩn trên hệ thống. Để làm được điều này:

1. Mở cửa sổ Control Panel.

2. Nhập từ khóa Folder Options vào khung Search trên cửa sổ Control Panel để mở cửa sổ Folder Options.

3. Tại đây bạn click chọn thẻ View, rồi đánh tích chọn tùy chọn Show hidden files, folders, and drives.

Hướng dẫn sửa lỗi Outlook: Receiving reported error (0x80040600)

4. Click chọn OK.

Bước 2: Chạy công cụ Inbox Repair Tool (Scanpst.exe)

1. Đóng cửa sổ Outlook lại.

2. Mở Windows Explorer, sau đó điều hướng theo đường dẫn dưới đây để tìm công cụ scanpst.exe:

C:Program FilesMicrosoft Office%OfficeVersion%SCANPST.EXE

3. Tại đây bạn kích đúp chuột vào SCANPST.EXE để mở công cụ SCANPST.EXE.

4. Click chọn Browse.

5. Tìm vị trí các file dữ liệu Outlook bị lỗi (chẳng hạn Outlook.pst):

- Trên Windows XP:

C:Documents and Settings%Username%Local SettingsApplication DataMicrosoftOutlookOutlook.pst

- Trên Windows 7 hoặc Windows Vista:

C:Users%Username%AppDataLocalMicrosoftOutlookOutlook.pst

Lưu ý:

Trên phiên bản Outlook 2013, theo mặc định file dữ liệu Outlook Data được lưu trữ tại:

C:Users%Username%DocumentsOutlook FilesOutlook.pst

6. Cuối cùng click chọn nút Scan và chờ cho đến khi công cụ Inbox Repair Tool 'sửa chữa' các file bị lỗi xong.

Lưu ý:

Ở bước cuối cùng trong quá trình sửa chữa file bị lỗi, bạn sẽ được hỏi có muốn tạo một sao lưu hay không, chọn Yes để tiếp tục quá trình sửa chữa các file lỗi.