Anh em muốn Mod review gì ở iPhone X?

Trong bài hỏi này bọn mình muốn biết anh em muốn bọn mình sẽ review gì từ đó để bài review nó thực tế hơn nữa. Bọn mình không chắc là sẽ làm hết được yêu cầu của anh em. Nhưng sau khi có kết quả thống kê bọn mình sẽ làm ít nhất 10 yêu cầu được anh em đòi nhiều nhất.

Mời anh em đưa ra yêu cầu. Cám ơn anh em.