Closers Online mở của thử nghiệm vào ngày 7/11 sắp tới

Closers Online mở của thử nghiệm vào ngày 7/11 sắp tới

Cần lưu ý rằng bạn phải mua gói Founder Pack mới có thể tham gia thử nghiệm game

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM