Lại nói về chú gà "ngoài chợ" trong Counter-Strike: Vì sao cứ xuất hiện là bị giết không thương tiếc?

Lại nói về chú gà "ngoài chợ" trong Counter-Strike: Vì sao cứ xuất hiện là bị giết không thương tiếc?
Giờ đây khi đã trở thành thương hiệu, thì việc giết gà cũng trở thành thứ gì đó quá đỗi bình thường trong thế giới Counter-Strike
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM