LMHT: Triệu Hồi Aery tiếp tục bị giảm sức mạnh trên máy chủ thử nghiệm PBE

Quá mạnh và được sử dụng quá nhiều nên Riot đã nhân cơ hội này 'động chạm' đến một ít sát thương của Aery

LMHT: Triệu Hồi Aery tiếp tục bị giảm sức mạnh trên máy chủ thử nghiệm PBE

Những thay đổi khác

Các biểu cảm phần thưởng dành cho các mốc giờ chơi sẽ được thêm viền sáng phía sau 

Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng 

Taliyah

Máu gia tăng tăng từ 87 lên 90

Giáp gia tăng tăng từ 3 lên 3.5

Tấm Thảm Bất Ổn (E): Hồi chiêu được hoàn lại từ 11/10/9/8/7 thành 16/14/12/10/8

Ngọc Bổ Trợ

Triệu Hồi Aery (Pháp Thuật)

Sát thương giảm từ [20 – 60] xuống [15 – 40] 

Theo thanhnien.vn