Thật không ngờ, Big Offline của Tru Tiên 3D lại đông và nhiệt đến thế

Thật không ngờ, Big Offline của Tru Tiên 3D lại đông và nhiệt đến thế

Thật không ngờ, game thủ lại 'quẩy' sung đến thế tại buổi Big Offline Tru Tiên 3D diễn ra vào cuối tuần tại Hà Nội.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM