Hướng dẫn nhiệm vụ Kỳ Ngộ: Cỏ Diêm Vương trong 360mobi Kiếm Khách

Dưới đây là hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ Cỏ Diêm Vương đến từ game thủ FlameOfLove của 360mobi Kiếm Khách

Nhận kỳ ngộ 

Hướng dẫn nhiệm vụ Kỳ Ngộ: Cỏ Diêm Vương trong 360mobi Kiếm Khách

Người chơi đến địa điểm như trong hình thứ nhất ở bản đồ Hoang Mạc Lâu Lan. 

Sau khi ngoại cảnh hiện ra, người chơi nói chuyện với NPC ở ảnh 2 để nhận nhiệm vụ kỳ ngộ 

Sau khi nói chuyện, NPC sẽ kể cho người chơi khó khăn và cái chết khi lấy cỏ Diêm Vương.  Tiếp đó, NPC sẽ đưa cho bạn Cỏ Diêm Vương cùng với hai lựa chọn.

Nếu người chơi chọn lựa chọn thứ nhất nhằm tăng sức mạnh thì người chơi sẽ… tử ẹo và bị chôn dưới nấm mồ như hình 3. Đổi lại thì người chơi được đổi lại một danh hiệu vàng “tự sát”.

Nếu người chơi chọn lựa chọn thứ 2, bạn sẽ thực hiện tiếp nhiệm vụ kỳ ngộ và có thể nhận được trang bị đỏ hoặc cam. 

Sau khi chọn lựa chọn thứ 2, người chơi đến địa điểm trong hình 4 để đưa cỏ Diêm Vương cho cha của NPC 

Bằng việc nói chuyện với bất kỳ NPC nào ở hình 5 và hình 6, nhân vật sẽ trao có diêm vương  và nhận được 2 thất tinh đồ (tàng bảo đồ cam). 

Không chỉ dừng lại ở đó, người chơi sẽ nhận được một vật phẩm đặc biệt có tên Thái Cực Đồ(Âm) như hình 7 để làm nhiệm vụ sau này.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM