Ra mắt chức năng Biểu Cảm cùng các biểu cảm đặc biệt từ 26/10

Ra mắt chức năng Biểu Cảm cùng các biểu cảm đặc biệt từ 26/10

Từ ngày 26/10, chúng tôi cho ra mắt một chức năng hoàn toàn mới: Biểu Cảm. Các bạn có thể tìm thấy những biểu cảm mới được mở bán trong Cửa Hàng -> Biểu Cảm với giá 49 RP cho mỗi vật phẩm.

Bên cạnh đó, Gói Biểu Cảm Khởi Đầu sẽ được giảm giá cho đến hết ngày 1/11 như sau:
Biểu cảm
Giá RP
Đẹp Lắm
245 -> 225 RP
Blitz Bối Rối
Tuyệt Vọng
Chứng Nhận Trinh Sát
*Đầu Hàng
Lưu ý
*Biểu cảm Đầu Hàng là biểu cảm đặc biệt, chỉ có thể sở hữu khi mua Gói Biểu Cảm Khởi Đầu trong thời gian từ 26/10 đến hết ngày 1/11. Biểu cảm này sẽ biến mất cùng với gói này sau ngày 1/11.
Giá của gói bao gồm 5 biểu cảm được cố định ở 225 RP và không giảm đi, kể cả trước đó bạn đã mua lẻ biểu cảm ở ngoài.
Để sử dụng Biểu cảm, các bạn phải thiết lập các biểu cảm sẽ sử dụng trong trận đấu của mình tại phần Bộ Sưu Tập -> Biểu Cảm và ấn Lưu, sau đó sử dụng phím T để chọn biểu cảm trong trận đấu:

 Nguồn : http://lienminh360.vn/tin-game/ra-mat-chuc-nang-bieu-cam-cung-cac-bieu-cam-dac-biet-tu-2610/