Steam sẽ hỗ trợ chơi game VR ở những căn phòng 100m2

Để chơi những game VR thì người ta đòi hỏi phải có một hệ thống theo dõi người chơi, thế nhưng những hệ thống hiện tại như SteamVR Tracking để sử dụng với HTC Vice lại chỉ hỗ trợ những không giản nhỏ 4m x 4m (16m2). Để khắc phục điều này thì Valve đang thử nghiệm SteamVR Tracking 2.0 hỗ trợ không gian lớn 10m x 10m, nhưng nó sẽ đòi họi bạn sử…

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM