Hộp Sử Thi trở lại với CKTG 2017 từ 13/10 – 19/10

Như các bạn đã biết, Hộp Sử Thi là một loại báu vật được dùng trong Chế Tạo Hextech. Bạn có thể mua từng hộp hoặc mua gói 5 hộp (tặng kèm 1 bộ Rương & Chìa Khóa Hextech). Hộp Sử Thi không cần chìa khóa để mở và chứa ba Mảnh Trang phục, trong đó chắc chắn có một Mảnh Trang phục Sử Thi hoặc cao hơn.
Hộp Sử Thi trở lại với CKTG 2017 từ 13/10 – 19/10

Hơn nữa, khi mở Hộp Sử Thi, tỉ lệ rơi ra Đá Quý và Mảnh trang phục Neo PAX Sivir sẽ được tăng lên.